VDVF Medlemsbrev nr 1 2021

Publicerad torsdag 10 jun 2021, 21:53

Läs medlemsbrevet som pdf.

Datum 10 juni 2021

Bäste VDVF medlem

Sedan förra medlemsbrevet har tillvaron i vårt samhälle rent ut sagt varit nedbäddat i blöt filt. Allt som tidigare rullade på någorlunda normalt har senaste tiden krävt helt andra insatser för att klaras av.

Det är vår innersta förhoppning att ni klarat er från den elaka sjukdomen och fortsättningsvis kan skydda er. Tyvärr säger de senaste rapporterna att vi ännu inte ser med säkerhet hur situationen med Covid kommer redas ut.

Vi upprepar vår uppmaning att se över era kraftverksanläggningar, skriv instruktioner, märk upp utrustning, förbered plats för nycklar, koder etc. om ni av något skäl behöver hjälp från annan kollega.

NAPen

Efter många olika turer i regering, departement, olika myndigheter så har nu resan med NAPen startat. För Värmlands del så är det de östra delarna och ett vattendrag i södra delarna av Dalsland som är först ut. Länsstyrelsen har kallat till digitalt möte med damm och kraftverksägare för att starta samverkansprocessen. En sammanfattning av mötet är att damm/kraftverksägaren har en mängd skyldigheter att ta fram underlag för prövning och ta fram förslag på åtgärder som sedan Länsstyrelsen kommer att ta ställning till.

Ni som ännu inte är kallade så kommer ni med tiden att bli det, sök redan nu kontakt med andra verksamheter i ert vattendrag, börja resonera om vad som kan göras, lyssna på bygden och andra intressen det kommer att underlätta när ni sedan väl kommer igång med processen.

Sannolikt är det kort om tid när väl processen går igång, desto bättre ni är förberedda desto smidigare går det att komma till ett avslut.

Årsmöte i VDVF

På grund av situationen i fjol kunde inte årsmötet hållas som planerat, tiden har rusat på och behovet är större än någonsin att få till en medlemsträff. Vi hade planer på att nu i juni hålla vårt årsmöte via Teams/dator men efter överläggningar med föreningens revisor och styrelsen så satsar vi på att det blir möjligt med en fysisk träff i augusti. Restriktionerna börjar lätta vad det gäller sammankomster och antal deltagare, vi hoppas att utvecklingen av pandemin går i rätt riktning. Den fysiska träffen blir i Tösse och tössestugan och kommer att bjuda på flera olika presentationer i intressanta ämnen. Som komplement till den fysiska träffen kommer dagen att direktsändas via internetuppkoppling så att ni som inte kan närvara trots allt har möjlighet att ta del av dagen. Vi försöker få till en så lika bra dag som våra tidigare lyckade medlemsmöten, flertal olika föreläsningar och information innan vi har årsmöte. För att kunna vara med på ett digitalt möte behövs en dator med internetuppkoppling. Ingen speciell programvara krävs, det enda som behövs är att ni kan ta emot e-post och där får ni en länk att klicka på så kommer ni in på mötet. I e-posten kommer ni att få dagordning om vad vi kommer att presentera under dagen.

Det vi behöver från er är en anmälan att ni vill delta i mötet och vilken e-postadress vi kan skicka information till, det går bra att anmäla sig så snart ni vet att ni vill vara med, dock senast dagen innan mötet.

Kallelse till årsmöte i VDVF den 21 augusti bjuder vi in till en dag med information och årsmöte

Vi samlas 09.30 med förmiddagsfika och ankostanmälan samt uppkoppling för dem som ska delta via Teams. Ni loggar in på Teams via den länk ni fick via epost. Det kommer att finnas ett telenummer att ringa om det krånglar med uppkoppling skicka in er anmälan och vilken epostadress vi kan skicka information till. Dagen startar med föreläsningar kl. 10.00

Återstart i VDVF

Av flera olika orsaker har vår verksamhet stannat av. Dels har pandemin satt käppar i hjulet i möjligheten att träffas fysiskt, dels har arbetssituationen för flera av oss i styrelsen ändrats och blivit betydligt mer betungande på bekostnad att kunna ägna tid åt vår förening. Störst påverkan är dock att vår medarbetare och kassör Christer Söderberg lämnat oss. Christer Söderberg var mycket av vår ”motor” en fantastisk initiativtagare att driva vår verksamhet framåt, Christer var en klippa att luta sig mot för mej som ordförande. Vi hoppas att vi nu kan samla krafter att starta om och få igång vår verksamhet igen. Det finns en del vi behöver ta tag i, dels att genomföra en fysisk/digital träff med årsmöte där vi bland annat får senaste nytt på den juridiska fronten, dels delta i de samverkansprocesser som startat i östra Värmland och södra Dalsland. Vi har också märkt att det finns behov att köra en genomgång av vad som finns i olika databaser t.ex. VISS (vatten information system Sverige) där finns bedömningar av kvalitetsnormer för alla vatten. Här är det mycket viktigt att alla kraftverksägare sätter sig in i just era vattendrag, all information i VISS stämmer inte utan här måste vi försöka påverka vad som står där. Det som står i VISS kan ändras om vi ger in ett bra underlag på bedömningar.

Mer om detta på mötet.

Fortfarande finns ambitionen att arrangera en kurs för kraftverksägare där vi går igenom allt från juridik, arbetsmiljöregler, elsäkerhetsregler, dammsäkerhet och teknik och del mer viktigt att kunna som kraftverksägare. Vi återkommer när detta är möjligt att genomföra, målet är att vi ska kunna köra kursen som en fysisk träff.

Bifogat i detta brev hittar du faktura för medlemskapet, vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem i vår förening. Vårt mål är att utveckla föreningen till att vara det stöd varje kraftverksägare behöver.

Med vänlig hälsning

Christer Hedberg med styrelse

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.