En julklapp för småskalig vattenkraft

Publicerad fredag 18 dec 2020, 21:24

I dag fick Stiftelsen Ransbergs herrgård en riktigt trevlig julklapp. MÖD fastställer MMDs dom men med en ändring att vid uppfyllning till dämningsgränsen måste 20 l/s släppas i nedströmsfåran.

Det framgår även en hel del om urminnes hävd

"Sammanfattningsvis anser Mark- och miljööverdomstolen att verksamheten omfattas
av urminnes hävd samt att tillstånd bör ges till de ansökta åtgärderna för att förbättra
dammens tekniska och säkerhetsmässiga status. Det finns inte skäl att föreskriva ett
villkor om anläggande av fiskväg. Mark- och miljödomstolens dom ska därför ändras
endast avseende villkor 3 på sätt som framgår av domslutet."

Svea HR M 8575-19 Dom 2020-12-18.pdf

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.