Länkar

Svensk Vattenkraftförening
Föreningens huvudsyfte är att främja utvecklingen av småskalig vattenkraft (<10 MW) och verka för sunda förutsättningar för energiutvinning från småskalig vattenkraft med beaktande av dess miljömässiga bidrag till ekologiskt hållbar elproduktion.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation
Är en ideell och politiskt obunden förening som arbetar för en omställning från fossil till förnybar energi, för energieffektivisering och en hållbar samhällsutveckling.

Svensk Energi
Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (elproduktion, elnät och elhandel).

Hallands Vattenkraftsförening
Föreningen har till ändamål att bevaka intressen som är gemensamma för dem som äger och/eller brukar småskalig vattenkraft i Hallands län genom att informera allmänhet, politiker, beslutsfattare hos myndigheter och andra organisationer om den småskaliga vattenkraftens villkor och betydelse för länet genom föredrag, studiebesök, kurser samt diskussioner.

Smålands Vattenkrafförening
Smålands Vattenkraftförening, SVF, är en ideell förening för kraftverksägare och
vattenkraftintresserade i Småland.