Värmland-Dalslands vattenkraftförening

Värmland-Dalslands vattenkraftförening bildades 2007 och då som Värmlands vattenkraftförening.

Årsmötet 2009 så kom frågan från Dalslands vattenkraftsägare om att få ansluta sig till Värmland. Årsmötet beslutade att Värmland och Dalsland går samman under det gemensamma namnet Värmland-Dalslands vattenkraftförening.

Föreningens huvudsakliga uppgift är att ta till vara den enskilde medlems intresse i frågor som rör småskalig vattenkraft. Föra fram frågor från medlemmar, men även att leverera information om vad som händer på riksplanet.

Alla som värnar om att bevara och utveckla den småskaliga energiproduktionen i våra vattendrag är välkomna som medlemmar.
Vi har inget krav på att man måste äga ett kraftverk, ett positivt intresse är gott nog.

Föreningens uppgift är också att förmedla kunskaper och erfarenheter om hur man på ett hänsynsfullt sätt kan driva ett
småskaligt vattenkraftverk. Vår uppgift är också att driva, föra fram ärenden från våra medlemmar gentemot myndigheter,
vara behjälpliga vid förhandlingar etc.

Välkommen som medlem i vår förening hälsar
Christer Hedberg ordf.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.